3.29.2007

Si Mamang Tsuper.

Siya'y isang musikerong hinaharana
ang kabuhayan sa busina.
Isang pintor na inilalarawan
ang mukha ng paggawa,
Isang manunulat na kinakatha
ang kuwento ng lipunan.
Sa windshield ay kaniyang pinagmamasdan
ang dula ng buhay sa kalsada
Sa rearview mirror ay pinapanood
ang bawat interesanteng eksena.
Ngunit hindi niya bati
na isa siyang aktor
sa entablado ng expressway
na tahimik na iniluluha
ang pait ng buhay
habang niroromansa
ang kaniyang kapalaran.

No comments: