3.29.2007

Pasadlak na Talulot

“The body had apparently once lain in the attitude of an embrace, but now the long sleep that outlasts love, that conquers even the grimace of love, had cuckolded him.”

-William Faulkner, ‘A Rose for Emily’


Manatili ka
sa higpit ng aking yakap;
sa dantay ng aking haplos;
sa bulong ng aking pagkasi.

Humimlay ka
dito sa aking tabi
magpasawalanghanggan
at palagian mong damhin
ang dampi ng aking labi

hanggang sa tuluyan kang
maagnas
-- matupok
ng alab na dulot ko.

Unti-unting tatalupan ang
aking sutla, ang iyong katad.
hahandusay sa bisig
ng iyong kalamnan
at sasaklawin natin ang
isa’t-isa.


(Hindi na muli pang
malulumbay.)

Sumalungat tayo
Sa ugong ng panahon;
Hamakin ang hamon ng
Pagbabago’t pamantayan.

No comments: