3.29.2007

Ang Prinsipe at si Maria

Oh sa gabing ito ang Mahal na Prinsipe’y nagbisita
Sa minamahal nitong babaeng may ngalang Maria
Dala ang mga rosas na pinitas mula pa sa gubat kanina
Masaya itong kumatok sa pintuan ng bahay ng kababaihan
Upang mabigay ang dalang mga sorpresa sa kaniya

Hindi madali para kay Maria na payagang bumisita
ang prinsipe sapagkat labag ito sa kanilang tradisyon
Na isang regular na babae ang umakit sa puso nito
Kailangang kapwa galing sa royal na pamilya
Ang kababaihang nais ligawan o mapangasawa ng prinsipe

Pagkapasok sa bahay, nagtungo ang dalawa sa may hardin
Dito’y makikita natin na ang isa’t isa’y may pagtingin
Para sa prinsipe lahat ng kailangang magawa kaniyang gagawin
Maabot lamang ang pagmamahal na kanilang gugustuhin
paglalaban niya sa kaniyang magulang para sila’y intindihin

Nag-usap ng masinsinan ang dalawa sa plano nilang pagsasama
Handa ang prinsipe na itanan ang mahal kung kailangan
Naghayag naman ng takot at kaba si Maria sa pinapalano nila
Ngunit desedido ang prinsipe na ipaglaban silang dalawa
Kahit man matanggal siya sa kanilang kaharian ay ayos lang

Ilang sandali’y umalis na rin ang prinsipe na puno ng saya
Sapagkat sa araw na iyon, siya at si Maria’y nagkita
Dala ng kaniyang saloobin ang matinding pangarap at pag-asa
Na sa mga darating na panahon sila’y magkakatuluyan na
Kung kakailanganin, aalis sila sa kaharian upang mamuhay sa iba

Sa sumunod na araw, isang masakit na balita ang kaniyang nalaman
Si Maria’y bigla na lamang umalis at nawala sa kaharian
Dinamdam ito ng prinsipe at sinisi ang sarili sa pagkawala niya
Matagal na panahon ang kinailangan upang makalimutan si Maria
Pagkalipas ng ilang taon, nalaman na lamang niya na ito’y ikinasal na

No comments: